Vergroot contrast

Toegankelijkheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. En dat zij daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Momenteel voldoet de website van de AP nog niet aan alle toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid (WCAG 2.1 - AA). Wij zijn daarom bezig onze website te vernieuwen.

Hierbij zorgen we ervoor dat we aan alle toegankelijkheidseisen gaan voldoen. Zodat onze nieuwe website voor iedereen goed te bezoeken is.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt te zijn? Neem dan via e-mail contact met ons op.