Vergroot contrast

Publiciteitsbeleid

Hoe de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiciteit geeft aan de taken en werkzaamheden van de AP, is beschreven in de Beleidsregels openbaarmaking.

Het juridisch kader voor het publiciteitsbeleid van de AP wordt bepaald door de geheimhoudingsregel van artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht en de verplichtingen van de Wet openbaarheid bestuur.

Binnen dit juridisch kader is het beleid van de AP om zo veel mogelijk uit eigen beweging openbaar te maken van de activiteiten van de AP.

In de beleidsregels is ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat de AP informatie openbaar maakt na een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek).