Vergroot contrast
Afbeelding van de Europese vlag

Europese privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Algemene verordening gegevensbescherming

Wat verandert er als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is? Waar moeten organisaties dan aan voldoen?

Lees meer over Algemene verordening gegevensbescherming

Voorbereiding op de AVG

Wat kunnen organisaties nu alvast doen om per 25 mei 2018 klaar te zijn voor de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Lees meer over Voorbereiding op de AVG

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Organisaties kunnen onder de AVG verplicht zijn een FG (een interne privacytoezichthouder) aan te stellen. Wanneer is dit het geval en wat moet een organisatie daarvoor regelen?

Lees meer over Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Leidende toezichthouder

Organisaties met vestigingen in meerdere EU-lidstaten krijgen straks in principe nog maar met één privacytoezichthouder te maken (de zogeheten leidende toezichthouder). Hoe kunnen zij gebruikmaken van deze onestopshop-regeling?

Lees meer over Leidende toezichthouder

Privacy impact assessment (PIA)

In welke situaties zijn organisaties vanaf 25 mei 2018 verplicht een PIA uit te voeren als zij van plan zijn om persoonsgegevens te verwerken?

Lees meer over Privacy impact assessment (PIA)

Recht op dataportabiliteit

Vanaf 25 mei 2018 hebben mensen het recht om de gegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Dit wordt het recht op dataportabiliteit genoemd. Wat moeten organisaties vanaf die datum doen?

Lees meer over Recht op dataportabiliteit