Vergroot contrast
Afbeelding van de Europese vlag

AVG - nieuwe Europese privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Algemene informatie AVG

Wat verandert er als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is? Waar moeten organisaties dan aan voldoen?

Lees meer over Algemene informatie AVG

Voorbereiding op de AVG

Wat kunnen organisaties nu alvast doen om per 25 mei 2018 klaar te zijn voor de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Lees meer over Voorbereiding op de AVG

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Organisaties kunnen onder de AVG verplicht zijn een FG (een interne privacytoezichthouder) aan te stellen. Wanneer is dit het geval en wat moet een organisatie daarvoor regelen?

Lees meer over Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Leidende toezichthouder

Organisaties met vestigingen in meerdere EU-lidstaten krijgen straks in principe nog maar met één privacytoezichthouder te maken (de zogeheten leidende toezichthouder). Hoe kunnen zij gebruikmaken van deze onestopshop-regeling?

Lees meer over Leidende toezichthouder

Data protection impact assessment (DPIA)

In welke situaties zijn organisaties vanaf 25 mei 2018 verplicht een DPIA uit te voeren als zij van plan zijn om persoonsgegevens te verwerken?

Lees meer over Data protection impact assessment (DPIA)

Rechten van betrokkenen

Door de AVG worden de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid. Zij krijgen bijvoorbeeld het nieuwe recht op dataportabiliteit. Wat moeten organisaties doen om mensen hun rechten te kunnen laten uitoefenen?

Lees meer over Rechten van betrokkenen

Verantwoordingsplicht

Met de verantwoordingsplicht (accountability) dwingt de AVG organisaties om goed na te denken over hoe zij persoonsgegevens beschermen. Waar moeten organisaties precies aan voldoen?

Lees meer over Verantwoordingsplicht

Scholen & de AVG

Met de komst van de AVG krijgen scholen meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van leerlingen goed te beschermen. Wat zijn belangrijke aandachtspunten?

Lees meer over Scholen & de AVG

Zorgaanbieders en de AVG

Met de komst van de AVG krijgen zorgaanbieders meer verantwoordelijken om de gevoelige gegevens van hun patiënten te beschermen. Wat verandert er?

Lees meer over Zorgaanbieders en de AVG