Vergroot contrast
Afbeelding van de Europese vlag

AVG - nieuwe Europese privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Voorbereiding op de AVG

Wat kunt u als organisatie alvast doen om per 25 mei 2018 klaar te zijn voor de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Lees meer over Voorbereiding op de AVG

Algemene informatie AVG

Wat verandert er als de AVG van toepassing is? Waar moet u als organisatie dan aan voldoen?

Lees meer over Algemene informatie AVG

Mag u persoonsgegevens verwerken?

U mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. U moet daarvoor een grondslag hebben. Kunt u straks aantonen dat u een grondslag heeft?

Lees meer over Mag u persoonsgegevens verwerken?

Data protection impact assessment (DPIA)

Wanneer bent u als organisatie verplicht om een DPIA uit te voeren als u van plan bent om persoonsgegevens te verwerken?

Lees meer over Data protection impact assessment (DPIA)

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

U kunt onder de AVG verplicht zijn om een FG (een interne privacytoezichthouder) aan te stellen. Is dit het geval voor uw organisatie? En zo ja, wat moet u daarvoor regelen?

Lees meer over Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Rechten van betrokkenen

Door de AVG worden de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid. Zij krijgen bijvoorbeeld het nieuwe recht op dataportabiliteit. Wat moet u als organisatie doen om mensen hun rechten te kunnen laten uitoefenen?

Lees meer over Rechten van betrokkenen

Verantwoordingsplicht

Met de verantwoordingsplicht (accountability) dwingt de AVG organisaties om goed na te denken over hoe zij persoonsgegevens beschermen. Waar moeten organisaties precies aan voldoen?

Lees meer over Verantwoordingsplicht

Scholen & de AVG

Met de komst van de AVG krijgt u als school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van uw leerlingen goed te beschermen. Wat zijn belangrijke aandachtspunten?

Lees meer over Scholen & de AVG

Zorgaanbieders en de AVG

Met de komst van de AVG krijgt u als zorgaanbieder meer verantwoordelijken om de gevoelige gegevens van uw patiënten te beschermen. Wat verandert er?

Lees meer over Zorgaanbieders en de AVG

Leidende toezichthouder

Heeft uw organisatie vestigingen in meerdere EU-lidstaten? Dan krijgt u straks in principe nog maar met één privacytoezichthouder te maken, de zogeheten leidende toezichthouder. Hoe kunt u gebruikmaken van deze onestopshop-regeling?

Lees meer over Leidende toezichthouder

Controle over je data

Met de komst van de nieuwe regels staat u sterker in het beschermen van uw (online) privacy. Wat gaat u als persoon merken van deze nieuwe regels?

Lees meer over Controle over je data