Woo-besluit z2023-02792: Overzicht Awb-klachten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een Woo-verzoek ontvangen over door de AP geregistreerde Awb-klachten in 2021 en 2022. 

In het besluit wijst de AP erop dat de informatie te vinden is in de jaarverslagen van 2021 en 2022.

Download
Woo-besluit