Toets wijziging Participatiewet (bijzondere bijstand alleenverdieners)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een wetsvoorstel getoetst dat de Participatiewet wijzigt om categoriale bijzondere bijstand voor alleenverdieners mogelijk te maken.

Via deze wetswijziging geeft de regering gemeenten de bevoegdheid om in 2025, 2026 en 2027 huishoudens van alleenverdieners met een inkomen onder het bestaansminimum een vaste tegemoetkoming te geven via de categoriale bijzondere bijstand.

De AP heeft geen aanmerkingen op het concept.  

Download
Wetgevingstoets