Toets Wet proactieve dienstverlening SZW

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het voorstel voor de Wet proactieve dienstverlening SZW getoetst. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) om overheidsinstanties de mogelijkheid te geven om zelf mensen te benaderen die recht hebben op een uitkering of toeslag. 

De AP concludeert dat de Wet proactieve dienstverlening SZW nog wijzigingen nodig heeft, omdat nog niet duidelijk is voor welke uitkeringen de nieuwe werkwijze gaat gelden en welke persoonsgegevens het UWV, de SVB en gemeenten dan gaan uitwisselen. 

Lees verder: AP: meer duidelijkheid nodig over benaderen mensen met recht op uitkering of toeslag

Download
Wetgevingstoets