Toets voorstel Wet vrij en veilig onderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is geraadpleegd over het concept voor de Wet vrij en veilig onderwijs. 

De AP heeft enkele opmerkingen over het concept. Zo is de taakomschrijving van de vertrouwenspersoon onvoldoende afgebakend. De verantwoordelijkheid voor (afdoende) aggregatie wordt ten onrechte bij het bevoegd gezag gelegd. En het concept is te vrijblijvend over maatregelen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

Download
Wetgevingsadvies