Toets Verzamelwet SZW 2025

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het concept voor de Verzamelwet SZW 2025 getoetst.

Voor werkgevers geldt een meldings- en rapporteringsplicht bij bedrijfsongevallen die leiden tot blijvend letsel, een ziekenhuisopname of de dood. Het doel van de Verzamelwet SZW 2025 is om een rechtsbasis te creëren voor een uitzondering op het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Ook regelt het concept een geheimhoudingsplicht.

De AP heeft een aanmerking op het concept. De noodzaak en afbakening van het verstrekken van gezondheidsgegevens zijn onvoldoende onderbouwd, aldus de AP.

Download
Wetgevingstoets