Toets Uitvoeringswet dataverordening

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het concept voor de Uitvoeringswet dataverordening getoetst.

De wet voert de Europese Dataverordening uit. De wet wijst aan wie in Nederland toezicht houdt op de Dataverordening en wat de sancties en de rechtsgang zullen zijn. De belangrijkste doelen uit de Dataverordening zijn om gebruikers van producten controle te geven over de data uit die producten en concurrentie in de cloudmarkt te vergroten.

De AP heeft bezwaar tegen het voorgestelde artikel 5 van de wet, dat gaat over de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten als er sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast heeft de AP nog enkele aanmerkingen.

Download
Wetgevingstoets