Toets re-integratie bij kleine en middelgrote werkgevers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een wetsvoorstel getoetst dat de verplichtingen van kleine en middelgrote werkgevers voor de re-integratie van zieke werknemers wijzigt in het tweede ziektejaar.

Werkgevers zijn verplicht om zich in te spannen om zieke werknemers te re-integreren. Ofwel bij de werkgever zelf, ofwel bij een andere werkgever. Het doel van het wetsvoorstel is kleine en middelgrote werkgevers de mogelijkheid te geven om zich vanaf het tweede ziektejaar alleen te richten op re-integratie bij een andere werkgever, zodat zij de zieke werknemer eerder kunnen vervangen. 

Stemt de zieke werknemer hiermee niet in, dan kan de werkgever toestemming vragen aan het UWV. Hierbij verwerkt het UWV (bijzondere) persoonsgegevens van de werknemer. Om welke gegevens het precies gaat, zal worden vastgelegd in een ministeriële regeling. Dit blijkt echter niet uit de genoemde delegatiebepaling. 

De AP heeft een aanmerking op het concept, namelijk dat de voorgestelde delegatiebepaling onvoldoende concreet en nauwkeurig is.

Download
Wetgevingsadvies