Toets Cyberbeveiligingswet (NIS2)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het concept voor de Cyberbeveiligingswet (NIS2) getoetst.

De Cyberbeveiligingswet is bedoeld om de Europese NIS2-richtlijn te implementeren in Nederlandse wetgeving. Het doel van de NIS2-richtlijn is om eenheid en samenhang te brengen in Europees beleid voor netwerk- en informatiebeveiliging, door de digitale paraatheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen. 

De AP heeft enkele aanmerkingen op het concept voor de Cyberbeveiligingswet.

Download
Wetgevingstoets