Summary of EDPB Annual Report 2023

De European Data Protection Board (EDPB) geeft in het jaarverslag een overzicht van activiteiten in 2023. De samenvatting is een verkorte versie van het jaarverslag.  

In het verslag is te lezen wat de Europese privacytoezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), gezamenlijk en in de eigen landen hebben bereikt. 

Download
Jaarverslag