Standaardcontractbepalingen verantwoordelijke en verwerker EER

De Europese Commissie (EC) heeft standaardcontractbepalingen opgesteld om op te nemen in een verwerkersovereenkomst voor doorgifte van persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Besteedt een verwerkingsverantwoordelijke een verwerking van persoonsgegevens uit aan een verwerker? Dan moeten de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker een verwerkersovereenkomst afsluiten. Als onderdeel van deze verwerkersovereenkomst kunnen zij de standaardcontractbepalingen van de EC gebruiken.

Download
Zelf doen