SDT - Effectief digitaal toezicht cruciaal voor verantwoorde digitalisering

Digitalisering heeft grote impact op onze economie en samenleving. Steeds meer diensten worden digitaal aangeboden en de ontwikkelingen rond digitale technologieën gaan razendsnel. Dat vraagt om heldere kaders en effectief digitaal toezicht.

In 2021 hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarom de handen ineengeslagen in het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT).

Door als toezichthouders samen te werken zetten we stappen richting het versterken van het toezicht op digitale ontwikkelingen. Maar dit vraagt ook politieke steun en actie voor het creëren van de juiste randvoorwaarden. Voldoende middelen, tijd, instrumenten en zeggenschap zijn namelijk essentieel om onze rol effectief te kunnen vervullen.

Download
Beleidsdocument