Ontwerpbesluit Data Pro Code Nederland ICT

Nederland ICT heeft een gedragscode opgesteld waar organisaties zich bij kunnen aansluiten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om deze Data Pro Code goed te keuren. De AP heeft daartoe een ontwerpbesluit genomen.

Nederland ICT vertegenwoordigt de ICT-sector, verwerkers van data. Met deze tool wordt het werken met de AVG makkelijker voor ondernemingen die optreden als verwerker van persoonsgegevens. Zij kunnen zich aansluiten bij deze gedragscode.

Download
Besluit gedragscode