Onderzoek datalekregistratie overheid

Thema:

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het datalekregister van 26 overheidsorganisaties die veel persoonsgegevens verwerken. 

Doel van het onderzoek was om te verkennen hoe organisaties invulling geven aan de verplichting een datalekregister bij te houden. In het onderzoeksrapport geeft de AP ook aanbevelingen voor het bijhouden van het datalekregister.

Download
Onderzoek