Normuitleg AP over cookiewalls

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oordeelt dat cookiewalls niet zijn toegestaan op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Dit heeft te maken met de manier waarop toestemming wordt gevraagd en verkregen. In dit document legt de AP uit hoe dat zit. 

Download
Normuitleg