NL aanvullende accreditatie-eisen voor certificeringsorganen

Thema:

In dit document staan aanvullende eisen waaraan certificatie-instellingen moeten voldoen als zij AVG-certificaten willen gaan uitgeven.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze aanvullende eisen vastgesteld en afgestemd met de EDPB. Er is ook een Engelstalige versie van dit document.

Download
Beleidsdocument