Lijst verplichte DPIA

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een lijst opgesteld van soorten verwerkingen waarvoor het uitvoeren van een DPIA verplicht is voordat u met verwerken begint.

Bent u als organisatie van plan persoonsgegevens te verwerken, maar levert dat waarschijnlijk een hoog privacyrisico op? Dan bent u verplicht eerst een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. U moet zelf bepalen of u een DPIA moet uitvoeren. De lijst verplichte DPIA kan u daarbij helpen.

Download
Handreiking