Informatiebrief PSD2 voor betaaldiensten

Aan welke eisen uit de privacywet AVG moeten betaaldienstverleners zich houden?

Download
Handreiking