Guidelines voor de toepassing en vaststelling van boetes

Deze guidelines helpen de privacytoezichthouders in de Europese Unie (EU) om te besluiten of zij al da niet een boete opleggen aan een organisatie die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overtreedt.

In 2023 heeft de EDPB aanvullende (Engelstalige) guidelines uitgebracht voor het berekenen van de hoogte van boetes voor bedrijven die de AVG overtreden. Met die regels berekenen alle EU-privacytoezichthouders op dezelfde manier de hoogte van boetes voor bedrijven. 

Download
Guidelines