Guidelines on personal data breach notification under GDPR

Deze (Engelstalige) guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) gaan over de meldplicht datalekken.

Dit is een herziene versie van de guidelines over de meldplicht datalekken uit 2018. Er is (nog) geen Nederlandse vertaling van deze nieuwe versie van de guidelines. Van de versie uit 2018 is wel een vertaling beschikbaar.

Download
Guidelines