Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen bij samenwerkingsverbanden?

Thema:

Deze handreiking helpt gemeenteraadsleden om binnen de gemeente een gesprek te starten over de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden

Gemeenten nemen vaak deel aan samenwerkingsverbanden. Daarin werken zij samen met andere (semi)overheidspartijen en/of marktpartijen. Zoals de politie, andere gemeenten, het OM en uitvoeringsorganisaties, maar ook maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld zorgpartijen en woningcorporaties.

Samenwerkingsverbanden verschillen onderling sterk wat betreft doel, samenstelling en taken. Deze kenmerken zijn bepalend voor de vraag of persoonsgegevens worden gedeeld en zo ja, hoe dat gebeurt en om welke gegevens het gaat.

Basisdocument voor gemeenteraadsleden

Zie ook: Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?. De vragen uit dit basisdocument blijven ook bij het onderwerp samenwerkingsverbanden relevant. We raden u aan die ook te (her)lezen.

Download
Handreiking