Brief over evaluatie AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft opdracht gegeven voor een brede inhoudelijke evaluatie van haar functioneren, waarbij wordt gelet op haar wettelijke taken en de maatschappelijke relevantie van haar werkzaamheden.

Het doel van deze brede, inhoudelijke evaluatie is een betere vervulling van wettelijke taken en de rol van de AP als ‘maatschappelijk regisseur’. 

De Begeleidingscommissie Evaluatie Autoriteit Persoonsgegevens, met als voorzitter Paul Schnabel, heeft opdracht gegeven aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) om samen met het Bureau Berenschot onderzoek te doen naar het functioneren van de AP. 

Download
Beleidsdocument