Brief AP over verkeersregelinstallaties (VRI's)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een brief gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze brief gaat over de privacyaspecten van verkeersregelinstallaties (VRI’s). 

VRI's worden steeds geavanceerder. Er is zelfs sprake van ‘intelligente’ VRI’s (iVRI’s). Bij het ontwikkelen en de inzet van deze iVRI’s kunnen, nu of op termijn, persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld doordat ze gegevens uit 'connected vehicles' krijgen.

Dit effect wordt versterkt als wegbeheerders in combinatie met de iVRI’s camera’s plaatsen en gebruiken. En als iVRI’s in netwerken worden geplaatst waarin zij gegevens delen met andere voorzieningen.

Download
Beleidsdocument