Brief AP college Eindhoven

In deze brief aan de gemeente Eindhoven laat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weten het toezicht op deze gemeente te intensiveren. 

De AP intensiveert het toezicht omdat de AP signalen heeft  dat de gemeente Eindhoven datalekken niet of niet op tijd meldt, verplichte scans op privacyrisico’s achterwege laat en persoonsgegevens van burgers te lang bewaart. En omdat het verbeterplan van Eindhoven de zorgen van de AP niet heeft weggenomen.

Lees verder: AP intensiveert toezicht op gemeente Eindhoven

Download
Beleidsdocument