Brief aan staatssecretaris BZK over gebruik online generatieve AI Rijksoverheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd over het gebruik van online generatieve AI binnen de Rijksoverheid.

De AP deelt in de brief enkele risico's bij de toepassing van generatieve AI:

  • Bron van de trainingsdata mogelijk onrechtmatig verkregen;
  • Trainingsdata wordt bij verzameling niet geverifieerd;
  • Verwijdering en rectificatie moeilijk/onmogelijk;
  • Geen zicht op verwerkingen bij gebruik van de dienst.

Ook geeft de AP een inhoudelijke reactie op het concept-standpunt over het onderwerp. 

Download
Beleidsdocument