Beslissing op bezwaar HagaZiekenhuis

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een besluit genomen over het bezwaar dat het HagaZiekenhuis had ingediend tegen de opgelegde boete en last onder dwangsom. De AP verklaart het bezwaar ongegrond.

Na onderzoek naar de interne beveiliging van patiëntendossiers in het HagaZiekenhuis, legde de AP het ziekenhuis een boete op van 460.000 euro. Om het Haga te dwingen de beveiliging van patiëntendossiers te verbeteren, legde de AP tegelijkertijd een last onder dwangsom op. Tegen zowel de boete als de last onder dwangsom maakte het HagaZiekenhuis bezwaar.

Download
Besluit op bezwaar