AP jaarverslag 2023

In 2023 kwam de toeslagenaffaire in een nieuwe fase met de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Tegelijk werd pijnlijk duidelijk dat er nog bitter weinig veranderd is. Terwijl de enquêtecommissie de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in 2023 meermaals uitnodigde om uit te leggen hoe het in het verleden zo vreselijk heeft kunnen misgaan, speelden in datzelfde jaar algoritmes en discriminatie nog altijd de hoofdrol in het werk van de AP. 

Dat staat in het jaarverslag 2023 van de AP.

Eerder had de AP na onderzoek naar de toeslagenaffaire geconcludeerd dat de werkwijze van de Belastingdienst bij kinderopvangtoeslag onrechtmatig, discriminerend en in strijd met de privacywetgeving was. Toch heeft de AP de handen nog meer dan vol aan het toezicht op algoritmes en mogelijke discriminatie. 

Vooral omdat in 2023 bleek dat verschillende overheidsorganisaties gewoon doorgingen met het gebruik van ondoordachte algoritmes.

Lees verder: Algoritmes en discriminatie hebben hoofdrol in privacytoezicht

Download
Jaarverslag