AP Brief aan Tweede Kamer over Klokkenluidersrichtlijn

De Klokkenluidersrichtlijn moet zorgen voor een betere bescherming van burgers die een vermoeden van een misstand of inbreuk melden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is aangewezen als meldpunt voor klokkenluiders. In een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken wijst de AP op het belang van financiering van zo'n meldpunt.

Download
Beleidsdocument