Ambtsbericht AP over vragen Rapportage Algoritmerisico's Nederland (RAN)

De leden van de vaste Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken hebben naar aanleiding van de publicatie van de Rapportage Algoritmerisico's Nederland (RAN) van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schriftelijk vragen gesteld.

Met dit ambtsbericht geeft de AP het ministerie van BZK informatie voor de beantwoording van enkele van de vragen.

Download
Politiek document