Ambtsbericht AP over Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid

Er is een Kamervraag gesteld over de Regels ter uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van grenzen en veiligheid (Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid).

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om deze Kamervraag over de Uitvoeringswet EU-verordening grenzen en veiligheid te beantwoorden.

Download
Politiek document