Ambtsbericht AP over toezicht bij consumentenrechten en bescherming van persoonsgegevens

Er is een vraag gesteld over hoe de samenwerking tussen toezichthouders georganiseerd gaat worden als de bescherming van consumentenrechten en van persoonsgegevens samenvallen.

Het gaat om de toezichthouders Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Met dit ambtsbericht geeft de AP informatie om deze vraag over samenwerking tussen toezichthouders te beantwoorden.

Download
Politiek document