Ambtsbericht AP over medische dossiers

Er zijn Kamervragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het opslaan en delen van medische dossiers. 

De Kamervragen gaan over het opslaan van medische gegevens van Nederlanders door externe softwareleveranciers en het delen en opslaan van medische dossiers.

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie aan het ministerie van VWS om de vragen te beantwoorden die gaan over het werk van de AP.

Download
Politiek document