Ambtsbericht AP over lekkende zorgdata

Er zijn Kamervragen gesteld aan onder meer de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over lekkende zorgdata.

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie aan het ministerie van VWS om een aantal van deze Kamervragen over lekkende zorgdata te beantwoorden.

Download
Politiek document