Ambtsbericht AP over KNLTB

Er zijn Kamervragen gesteld aan de ministers voor Rechtsbescherming en voor Langdurige Zorg en Sport over de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB).

Met dit ambtsbericht geeft de AP informatie aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om een aantal van deze Kamervragen over de uitspraak AP-KNLTB te beantwoorden.

Download
Politiek document