Ambtsbericht AP over hack Booking.com

Er zijn Kamervragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het bericht dat een Amerikaanse spion Booking.com heeft gehackt en dit niet is gemeld.

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie aan het ministerie van BZK om een aantal van deze Kamervragen over een hack bij Booking.com te beantwoorden.

Download
Politiek document