Ambtsbericht AP over functioneren AP

De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft de minister voor Rechtsbescherming gevraagd om te reageren op een e-mailbericht over het functioneren van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Met dit ambtsbericht geeft de AP informatie aan de minister voor Rechtsbescherming om een reactie op te stellen.

Download
Politiek document