Ambtsbericht AP over de Uitvoeringswet digitaledienstenverordening

De leden van de vaste commissie voor Digitale Zaken hebben schriftelijk vragen gesteld over de Uitvoeringswet digitaledienstenverordening. 

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie aan het ministerie
van EZK om de vragen te beantwoorden die gaan over het werk van de AP.

Download
Politiek document