Ambtsbericht AP over de Uitvoeringswet datagovernanceverordening

De leden van de vaste commissie voor Digitale Zaken hebben schriftelijk vragen gesteld over de Uitvoeringswet datagovernanceverordening.

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie aan de ministeries
van EZK en BZK om de vragen te beantwoorden die gaan over het werk van de AP.

Download
Politiek document