Ambtsbericht AP over datalek bij Nebu

Er zijn Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering over het bericht 'Steekspel rond mysterieuze datadiefstal; Bedrijven delen data van klanten met hun leveranciers, maar hoe veilig is dat?'.

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een aantal van deze Kamervragen over het datalek bij Nebu te beantwoorden.

Download
Ambtsbericht