Ambtsbericht AP over cookies en online tracking

Thema:

De Kamercommissie voor Digitale Zaken heeft in een schriftelijk overleg vragen gesteld aan de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering over cookies en online tracking.

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie aan het ministerie van BZK om de vragen te beantwoorden die gaan over het werk van de AP.

Download
Politiek document