Ambtsbericht AP over ChatGPT

Er zijn Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering over het aan banden leggen van ChatGPT in Italië vanwege privacyzorgen. En over de consequenties hiervan voor Nederland.

Met dit ambtsbericht geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om een aantal van deze Kamervragen over ChatGPT te beantwoorden.

Download
Ambtsbericht