Afronding onderzoek beveiliging GGD corona

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het onderzoek afgerond bij GGD GHOR Nederland en 2 regionale GGD’en.

De AP onderzocht de beveiliging van persoonsgegevens die tijdens de coronapandemie werden verwerkt in de systemen van GGD GHOR Nederland en de 2 regionale GGD’en. De AP concludeert nu dat zij voldoende verbetermaatregelen hebben genomen om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen.

Download
Onderzoek