Advies Wijzigingsregeling RCP WMG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 16 augustus 2022 advies uitgebracht over artikel II van de conceptregeling houdende wijzigingen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) en de Regeling categorieën persoonsgegevens WMG (wijzigingsregeling RCP WMG).

De AP heeft geen opmerkingen over het voorstel voor de wijzigingsregeling RCP WMG.

Download
Wetgevingstoets