Advies wijziging Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).

Het voorstel zorgt voor een uitbreiding van de bevoegdheid van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) om namens de minister van Justitie en Veiligheid 'andere aanbieders' te informeren over dreigingen en incidenten die hun netwerk- en informatiesystemen aangaan. 

De AP heeft een aantal opmerkingen over het voorstel.

Download
Wetgevingstoets