Advies wijziging Vuurwerkbesluit (pyro-pass)

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van het Vuurwerkbesluit.

Op grond van een Benelux-beschikking is Nederland verplicht de zogeheten pyro-pass in te voeren in nationale wet- en regelgeving. En een register bij te houden van afgegeven pyro-passen.

De pyro-pass is een document waarmee een verkoper van bepaalde typen pyrotechnische artikelen (zoals vuurwerk) kan controleren of de koper de benodigde specialistische kennis heeft om die artikelen te kopen.

In het voorstel worden de pyro-pass en het pyro-passregister nader uitgewerkt. De AP heeft een opmerking over het voorstel en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingsadvies