Advies wijziging Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en Besluit Jeugdwet (Inlichtingenbureau)

Thema:

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en het Besluit Jeugdwet. Het gaat om de verwerkingsverantwoordelijkheid van het Inlichtingenbureau.

Het Inlichtingenbureau is een stichting die fungeert als informatieknooppunt voor gemeenten en andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de SVB en de RDW.

De AP adviseert de toekenning van verwerkingsverantwoordelijkheid aan het Inlichtingenbureau te beperken tot verwerkingen die gemeenteoverstijgend zijn en per verwerking het overstijgende karakter daarvan zorgvuldig te onderbouwen.

Download
Wetgevingsadvies