Advies wijziging Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ (2022)

Thema:

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 12 oktober 2022 advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 

Het doel van de wijziging is dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd wordt om het waardegegeven (de WOZ-waarde) en de bijbehorende kenmerken te gebruiken.

De AP adviseert over 3 punten in het voorstel:

  1. Neem de doeleinden voor de verwerking van de waardegegevens door een college van
    burgemeester en wethouders op in het concept.
  2. Vul de toelichting van het concept aan met de noodzaak van de gegevensverwerking.
  3. Neem de beperking tot onroerende zaken gelegen binnen de gemeente expliciet op.

De AP heeft op deze punten bezwaar tegen het concept en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingsadvies